مبانی نظری پلیس، کارکرد پلیس، پلیس و امنیت، نظریه های امنیت

مبانی نظری پلیس، کارکرد پلیس، پلیس و امنیت، نظریه های امنیت دارای 31 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامهمبانی نظری پلیس، کارکرد پلیس، پلیس و امنیت، نظریه های امنیت|31014789|mzq|مبانی نظری پلیس, کارکرد پلیس, پلیس و امنیت, نظریه های امنیت,مبانی نظری پلیس و امنیت و نظریه های امنیت,مبانی نظری,پلیس,کارکرد پلیس,پلیس و امنیت,نظریه های امنیت
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل مبانی نظری پلیس، کارکرد پلیس، پلیس و امنیت، نظریه های امنیت قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

مبانی نظری پلیس، کارکرد پلیس، پلیس و امنیت، نظریه های امنیت
دارای 31 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::- تعاریف لغوی پلیس
دربررسی فرهنگ لغات بویژه فرهنگ های معتبر فارسی واژه پلیس مترادف با کلماتی نظیر نظم ، پاسبان ،شهربانی، آجان، کلانتر ،ژاندارم و ...آمده است که اکثر این واژه ها در گذر زمان ودرطول تاریخ اهمیت خود را از دست داده اند . در مهم ترین موارد واژه پلیس اینگونه تعریف شده است:
- سازمانی درداخل کشور که متصدی حفظ نظم ومال افراد است (معین ،1375ص120).
...................
- تعاریف مفهومی پلیس
....................
-تعاریف قانونی پلیس (تعریف پلیس براساس قانون)
..................
- تعریف کارکردی پلیس
..................
- تعدد وتنوع وظایف پلیسی
....................
- پلیس و امنیت
..................
- پلیس ونفوذ اجتماعی
..................
- پلیس وانواع رویکردها
................
- پلیس و رویکرد جامعه محوری
..............
- ارتباط پلیس با جامعه
.................
- پلیس و اخلاق حرفه ای
...............
-دیدگاهها ونظریه های امنیت
................
نظریه مالر
................
نظریه بوزان
.............
نظریه ویور
.................
نظریه مازلو
.....................
نظریه چلبی
................
- برخی از نظریه های روانشناسی مربوط به احساس امنیت
..................
نظریه گوردن الپورت
...............
نظریه کارن هورنای
..................
نظریه اریک فرروم
................
- تئوریهای امنیت
................
تئوری پنجره های شکسته
.................
مراقبت وتنبیه (تولد زندان)
...............
تئوری های پیشگیری وضعی از جرم
..................
نظریه فضای قابل دفاع
....................
نظریه فعالیت روزمره
...................
مراقبت از محله
....................
گشت زنی شهروندان
.................
-استراتژی های تغییر محیطی
................
حذف آماج های جرم
...............
تقلیل وسوسه ها
....................
گشت زنی های پلیس
..................
اطلاع رسانی وهشدارهای پلیسی
..................